Image Alt

Polityka prywatności

Dzień Dobry!

Nazywam się Dagmara Król i bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś/łaś, bo to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Oddaję zatem w Twoje ręce dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies (zwanych dalej „ciasteczkami”) i innych technologii śledzących ruch na stronie https://historianaslajdach.pl.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem strony oraz Twoich danych osobowych jest Dagmara Król, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 29b/43.

Z kim możesz się kontaktować w sprawie przetwarzania twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych, podjęłam decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w mojej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się bezpośrednio ze mną pod adresem e-mail: dagmara_krol@onet.eu.

jakie informacje na Twój temat posiadam i skąd je mam?

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– adres IP,
– informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce, internetowej, z której korzystasz,
– przeglądane podstrony,
– kliknięcia w poszczególne linki,
– źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
– Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
– przedział wieku, w którym się znajdujesz,
– Twoja płeć

Skąd mam Twoje dane osobowe? W większości przypadków sam mi je przekazujesz kontaktując się ze mną lub dodając komentarz czy opinię na mojej stronie internetowej.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona za pomocą narzędzi, z których korzystam:
– mechanizm strony i systemu gromadzą Twój adres IP,
– Google Analitics gromadzi szereg informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz z mojej strony internetowej.

Informacje gromadzone przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystam, same w sobie nie mają, w mojej ocenie, charakteru danych osobowych. Informacje te przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Dla mnie informacje te stanowią jeszcze materiał badań na temat ruchu użytkowników na mojej stronie internetowej. W ramach narzędzi, z których korzystam nie mam dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowałam ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyłam odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitoruję stan mojej infrastruktury technicznej, przyglądam się stosowanym procedurom, wprowadzam konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem: dagmara_krol@onet.eu.

w jakim celu przetwarzam twoje dane osobowe?

Głównym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz obsługa komentarzy lub opinii – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Kontaktując się ze mną, w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również mój usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Dodając komentarz lub opinię na mojej stronie, musisz podać przynajmniej nazwę użytkownika, która będzie przypisana do komentarza lub opinii (nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko) oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz lub opinię. Możesz dodać również swój awatar (może zawierać Twój wizerunek, np. zdjęcie) oraz podać adres swojej strony internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Dane przekazane w związku z dodaniem komentarza lub opinii będą przetwarzane w celu opublikowania komentarza lub opinii na stronie. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) wynikająca z przesłania formularza służącego do publikacji komentarza lub opinii. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, domagając się usunięcia komentarza lub opinii. 

Twój komentarz lub opinia będą publicznie dostępne na stronie przez czas jej dostępności w Internecie, chyba że wcześniej zażądasz usunięcia komentarza lub opinii. W każdej chwili możesz również zmodyfikować treść komentarza, jak również zmodyfikować przypisane do niego dane jako o osobie, która dodała komentarz lub opinię.

Jestem doktorantką IA UWr oraz IBL PAN i PJATK w Warszawie, a oddana do użytku publicznego strona internetowa https://historianaslajdach.pl jest częścią mojej pracy doktorskiej. Dlatego też zbieram informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania mojej strony internetowej, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddaję analizie w celu optymalizacji strony pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji oraz prowadzonych przeze mnie badań. Informacje przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych.
Opisane powyżej działania realizuję, opierając się o swój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji stron internetowych. 

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła),
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś/powinnaś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
– prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś/łaś mi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś/łaś,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).


Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres dagmara_krol@onet.eu. Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Ciasteczka

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje ciasteczka – to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (tzw. ciasteczka własne/ cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (tzw. ciaseczka podmiotów trzecich/ cookies podmiotów trzecich ). W ciasteczkach mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.


Niektóre używane przeze mnie ciasteczka są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. ciasteczka sesyjne/ cookies sesyjne). Inne ciasteczka są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe ciasteczka/ trwałe cookies). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ciasteczkach jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

na jakiej podstawie korzystam z ciasteczek i w jakim celu?

Z ciasteczek korzystam na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy są one niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

W zakresie Twojej zgody na ciasteczka, przyjmuję wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie ciasteczkami. Przyjmuję, że godzisz się na wszystkie ciasteczka przeze mnie stosowane, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi ciasteczek może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na mojej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz ciasteczka wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej stronie mogą być dla Ciebie niedostępne.

Ciasteczka własne (cookies własne) wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony. W ciasteczkach własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach ciasteczek dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania ciasteczkami. 

jakie ciasteczka podmiotów trzecich są wykorzystywane na mojej stronie?

W ramach mojej strony funkcjonują następujące ciasteczka podmiotów trzecich:
– Google Analytics,
– Facebook (ciasteczka narzędzi społecznościowych),

Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowałem w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje ciasteczka firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.


Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

Podkreślam, że w ramach Google Analytics nie gromadzę jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mam dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
– informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
– podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszej strony,
– czas spędzony na mojej stronie oraz na jej podstronach,
– przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
– źródło, z którego przechodzisz do mojej strony,
– przedział wieku, w którym się znajdujesz,
– Twoja płeć,
– Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.


Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Na mojej stronie internetowej mogą być używane wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook. Wyświetlając moją stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w moją stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na moją stronę. Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania mojej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią moją stronę.
Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mam realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz moją stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji. Jeśli zalogowałeś/łaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na mojej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Twoim profilu.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych usługodawców.

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090

Font Resize
Contrast