Image Alt

kwiecień 2022

Podstawowym założeniem projektu „Historia na slajdach” jest opracowanie i udostępnienie szerszej publiczności diapozytywów (slajdów) z badań archeologicznych prowadzonych na Ostrowie Tumskim w latach 70. i 80. XX wieku. Ten artykuł ma za zadanie przybliżyć Wam technikę, w jakiej zostały wykonane te materiały. Czym są diapozytywy, jak się je pozyskuje i czy udostępniono mi wszystkie slajdy, jakie powstały podczas tamtych wykopalisk?

Przeglądając artykuły na tej stronie, a także zgłębiając swoją wiedzę z zakresu archeologii i badań na Ostrowie Tumskim, na pewno nie raz spotkacie się z pojęciami, które mogą być niezrozumiałe. I choć każdy archeolog styka się z nimi w toku swojej edukacji i późniejszej pracy, z uwagi na czytelników nie związanych zawodowo z tą nauką, postanowiłam, że jednym z pierwszych artykułów na moim blogu powinno być właśnie ich wyjaśnienie. Poniżej opisuję, co kryje się pod najczęściej pojawiającymi się pojęciami.

Minęło już ponad 70 lat od czasu, kiedy polscy archeolodzy po raz pierwszy zajęli się badaniem wrocławskiego Ostrowa Tumskiego. Wieloletnie wykopaliska na tym obszarze przyniosły ogrom materiałów pozwalających prześledzić, jak mogła wyglądać i jak zmieniała się w średniowieczu najstarsza część Wrocławia. Udało się odsłonić relikty wałów obronnych, dawnych budowli, ulic, a także wielką liczbę ruchomych zabytków dających wiedzę o tym, jak żyli ludzie na Ostrowie Tumskim przed wiekami. Niektóre odkrycia zamiast odpowiedzi, rodziły kolejne pytania i żywe dyskusje wśród archeologów

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090

Font Resize
Contrast