Image Alt

Negatywy Tag

Podstawowym założeniem projektu „Historia na slajdach” jest opracowanie i udostępnienie szerszej publiczności diapozytywów (slajdów) z badań archeologicznych prowadzonych na Ostrowie Tumskim w latach 70. i 80. XX wieku. Ten artykuł ma za zadanie przybliżyć Wam technikę, w jakiej zostały wykonane te materiały. Czym są diapozytywy, jak się je pozyskuje i czy udostępniono mi wszystkie slajdy, jakie powstały podczas tamtych wykopalisk?

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090

Font Resize
Contrast